Led Kontroller
Led aydınlatma sistemlerini yönetmek ve kontrol etmek için kullanılan elektronik cihazlardır.
Led Modüller
Bir veya birkaç ledin bir araya getirilerek tek bir birim oluşturulduğu kompakt aydınlatma üniteleridir.
Kablo Gruplama
Birden fazla kablo veya telin düzenli bir şekilde toplanması ve bir araya getirilmesi işlemidir.
Elektronik Dizgi
Elektronik bileşenlerin bir devre kartı veya baskılı devre kartı üzerine yerleştirilmesi ve lehimlenmesi sürecidir.
Ürünlerimizde Tercih Ettiğimiz Markalar